Vector bồ câu biểu tượng của hòa bình

Thứ Sáu, 17/05/2013, 13:55 GMT+7

Sống hòa bình là một trong những điều cần thiết để có một đất nước không chiến tranh. Sống trong hòa bình con người sẽ biết thương yêu, giúp đỡ nhau nhiều hơn để cùng tiến bộ.

Biểu tượng của sự hòa bình

Tags: Vector bồ câu biểu tượng của hòa bình, tài liệu thiết kế

Bình luận

In thẻ nhựa, thẻ nhân viên, thẻ khuyến mãi, thẻ VIP, thẻ PVC In thẻ nhựa, thẻ nhân viên, thẻ khuyến mãi, thẻ VIP, thẻ PVC
Ẩn